تخریب فضای فیزیکی درمانگاه قدیمی رادیو تراپی و احداث فضای فیزیکی بیمارستان...

گروه: ابنیه و ساختمان - پیمانکاری - احداث فونداسیون ، بتن ریزی و کفسازی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری اصفهان - اصفهان
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/16
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

تخریب فضای فیزیکی درمانگاه قدیمی رادیو تراپی و احداث فضای فیزیکی بیمارستان

مناقصات مرتبط

24 آذر 13:33
پروژه مرمت و بهسازی سازه های حفاظتی طول خط... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : لرستان
24 آذر 13:16
تهیه صالح و رنگ امیزی ساختمان جدید اداره کل... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : قزوين
24 آذر 13:22
تجهیز ورودی سالن کنفرانس... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : همدان
24 آذر 13:12
بکارگیری دستگاه اسفالت تراش برای معابر سطح... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان جنوبي
24 آذر 13:11
تکمیل سوله انبار مرکزی فرودگاه بین المللی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان جنوبي
24 آذر 13:18
پیشخوان پذیرش مسافر دو نفره... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان جنوبي
24 آذر 13:08
گچ و خاک و آستر... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : اصفهان
24 آذر 13:14
ساخت 8 متر کابینت فلزی زمینی با ورق گالوانیزه 75... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : اصفهان
24 آذر 13:01
انجام خدمات برچیدن کمپ در محدوده فاز 1... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خوزستان
24 آذر 12:51
اجرای ساختمان کارگاههای... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : قزوين
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه