فرم خام ازمایشگاهی سایز A4...

گروه: کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط - فرمهای کاغذی ، کامپیوتری و بهم پیوسته -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری کهگیلویه و بویراحمد - ياسوج
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/16
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

فرم خام ازمایشگاهی سایز A4

مناقصات مرتبط

28 مرداد 19:32
کاغذ سل پرین... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : قم
28 مرداد 19:32
کاغذ سل پر... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : قم
28 مرداد 19:07
فرم فلوشیت رنگی آی سی یو 4000برگ-فرم رنگی فلوشیت ان آی سی یو 4000برگ... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : بوشهر
28 مرداد 18:59
تعداد 200 ورق رول فاکس... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
28 مرداد 15:21
کاغذ تحریر معمولی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
28 مرداد 15:18
کاغذ کپی مکس سروستان سپاهان اصفهان جلد ابی 80 گرمی A4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خوزستان
28 مرداد 15:17
برگ سند واریز و برداشت 10000 برگ... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خراسان رضوي
28 مرداد 14:23
کاغذ A4 شرکت کپی مکس... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : فارس
28 مرداد 14:21
چاپ فرم... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : فارس
28 مرداد 14:14
5 بسته کاغذA4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه