چاپ و تکثیر اوراق بیمارستانی...

گروه: کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط - فرمهای کاغذی ، کامپیوتری و بهم پیوسته -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری فارس - شيراز
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/16
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

چاپ و تکثیر اوراق بیمارستانی

مناقصات مرتبط

14 آذر 19:15
برچسب لیبل اهداکنندگان خون... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : گيلان
14 آذر 16:04
پاکت چاپی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خراسان رضوي
14 آذر 14:48
کاغذ سفید چاپگر... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : فارس
14 آذر 14:34
خرید کاغذ... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
14 آذر 14:39
برچسب سرم... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : آذربايجان شرقي
14 آذر 13:24
لوازم چاپی در 11 ردیف... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : مازندران
14 آذر 13:24
لوازم چاپی در 11 ردیف... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : مازندران
14 آذر 13:44
خرید تیر چوبی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : سمنان
14 آذر 13:27
کاغذ A4 و A5... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : البرز
14 آذر 13:24
لوازم چاپی در 11 ردیف... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : مازندران
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه