چاپ و تعداد فرم...

گروه: کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط - فرمهای کاغذی ، کامپیوتری و بهم پیوسته -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری کرمانشاه - صحنه
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/15
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

چاپ و تعداد فرم

مناقصات مرتبط

25 آذر 09:32
تهیه و چاپ 4 مورد از انواع فرمهای چاپی مورد نیاز... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
25 آذر 08:23
خرید راد اسیاب میله ای - گلوله فورجی- مته چال زنی - چوب جنگلی اقاقیا- باطری... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
24 آذر 19:30
چاپ فرم A4 , A5... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
24 آذر 18:49
چاپ فرم پرسشنامه تحقیق امداد امام... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : گيلان
24 آذر 15:36
کاغذ تحریر 70 گرمی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
24 آذر 15:32
کاغذ تحریر 80 گرمی a4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : فارس
24 آذر 15:23
چاپ فرم اداری... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کرمانشاه
24 آذر 15:24
فرم A5 چاپی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خراسان رضوي
24 آذر 13:53
کاغذ A4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : زنجان
24 آذر 13:54
برچسب استاندارد کراس مچ چسبی مرغوب تعداد 5000 عدد... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه