خصوص ارماتوربندی قالب بندب و بتن ریزی دیافراگم...

گروه: ابنیه و ساختمان - پیمانکاری - احداث فونداسیون ، بتن ریزی و کفسازی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری فارس - شيراز
 • استان برگزارکننده -
 • مدارک مورد نیاز رشته راه و باند و یا ابنیه پایه 5
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • برآورد مالی 9,572,681,550 ریال
 • مهلت ارسال مدارک 1398/5/30
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • نوبت آگهی اول
 • نوع آگهی جدید
 • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/15
 • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خصوص ارماتوربندی قالب بندب و بتن ریزی دیافراگم

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه