اجرا تکمیل فاز اسکلت و سفتگاری دو بلوک خوابگاه متاهلین...

گروه: ابنیه و ساختمان - پیمانکاری - احداث فونداسیون ، بتن ریزی و کفسازی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری فارس - جهرم
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/15
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

اجرا تکمیل فاز اسکلت و سفتگاری دو بلوک خوابگاه متاهلین

مناقصات مرتبط

3 شهریور 13:25
فوم 30 سانتی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
3 شهریور 13:28
فعالیت های تخصصی ساختمان... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
3 شهریور 13:28
نصب کمد و پارتیشن... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
3 شهریور 13:27
نصب پارتیشن... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
3 شهریور 13:27
تخریب و ساخت بنا... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
3 شهریور 13:22
فلش تانک دیواری کامل ماهک... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
3 شهریور 12:54
بازسازی خسارت ناشی از سیل به اسفالت و معابر و جداول سطح شهر... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : لرستان
3 شهریور 12:51
خدمات طراحی تهیه حمل مصالح و تجهیزات و اجرای سیستمهای ایمنی اعلام و اطفا حریق و ایمن سازی معماری و سیستم برق رسانی پاساژ... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
3 شهریور 12:43
تهیه ساخت نصب کارهای فلزی و جان پناه ایمنی و پل فلزی دسترسی عرضی مسیرهای اتوبوس تندرو... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
3 شهریور 12:53
تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان ها تاسیسات محوطه وتوسعه فضای سبز... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : مركزي
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه