17 قلم چاپ فرم و اوراق بیمارستانی...

گروه: کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط - فرمهای کاغذی ، کامپیوتری و بهم پیوسته -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری اصفهان - اصفهان
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/14
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

17 قلم چاپ فرم و اوراق بیمارستانی

مناقصات مرتبط

2 بهمن 21:43
چاپ اوراق و فرم های موردنیاز... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خوزستان
2 بهمن 13:23
کاغذ A4 و A5... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خوزستان
2 بهمن 13:13
خرید کاغذA4 سان کپی80گرمی تولیدی سروستان سپاهان... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خراسان رضوي
2 بهمن 12:52
75 بسته کاغذ A4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
2 بهمن 12:06
خرید چوب مرمت بناهای موزه میراث روستایی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : گيلان
2 بهمن 10:50
هشت برگ فرم واگذاری خدمات فضای سبز... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : مركزي
2 بهمن 10:26
خرید 11برگ فرم A4 رنگی از هر شماره 100 برگ... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : فارس
2 بهمن 10:24
کاغذ A4 کپی مکس شیراز... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : فارس
2 بهمن 10:26
کاغذ A5 کپی مکس شیراز... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : فارس
2 بهمن 10:17
فرم چاپی با کاغذ 80 گرمی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه