خرید و چاپ اوراق بیمارستانی امام...

گروه: کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط - فرمهای کاغذی ، کامپیوتری و بهم پیوسته -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری آذربايجان شرقي - تبريز
 • استان برگزارکننده -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • برآورد مالی 20,000,000,000 ریال
 • مهلت ارسال مدارک 1398/5/17
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • نوبت آگهی اول
 • نوع آگهی جدید
 • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/14
 • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید و چاپ اوراق بیمارستانی امام

مناقصات مرتبط

14 آذر 19:15
برچسب لیبل اهداکنندگان خون... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : گيلان
14 آذر 16:04
پاکت چاپی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خراسان رضوي
14 آذر 14:48
کاغذ سفید چاپگر... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : فارس
14 آذر 14:34
خرید کاغذ... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
14 آذر 14:39
برچسب سرم... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : آذربايجان شرقي
14 آذر 13:24
لوازم چاپی در 11 ردیف... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : مازندران
14 آذر 13:24
لوازم چاپی در 11 ردیف... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : مازندران
14 آذر 13:44
خرید تیر چوبی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : سمنان
14 آذر 13:27
کاغذ A4 و A5... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : البرز
14 آذر 13:24
لوازم چاپی در 11 ردیف... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : مازندران
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه