خرید بذور مرتعی و جنگلی به مقدار1900 کیلوگرم...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - خرید کالا - بذر
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری سمنان - سمنان
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/12
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید بذور مرتعی و جنگلی به مقدار1900 کیلوگرم

مناقصات مرتبط

27 مرداد 18:13
احداث بندهای سنگ و ملاتی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سيستان و بلوچستان
27 مرداد 18:15
آبیاری در سطح 150 هکتار عرصه نهالکاری شده سنواتی منطقه حفاظت شده مظفری شهرستان فردوس... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان جنوبي
27 مرداد 18:11
کنترل مکانیکی گیاه انگلی ارس واش جنگلهای ارس در مناطق زرشکی ولوار و جمال اباد در شهرستان طارم... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : زنجان
27 مرداد 18:08
احداث بندهای سنگ و ملاتی در حوضه کوش شهرستان... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سيستان و بلوچستان
27 مرداد 18:08
احداث بندهای خاکی تراکمی در حوضه... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سيستان و بلوچستان
27 مرداد 18:07
احداث بندهای سنگی ملاتی سطح حوزه... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سيستان و بلوچستان
27 مرداد 18:07
احداث بند خاکی تراکیم در حوضه گوهر کوه... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سيستان و بلوچستان
27 مرداد 18:07
مالج پاشی همراه با نهالکاری در محدوده شمال روستای... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سيستان و بلوچستان
27 مرداد 18:14
مالچ پاشی همراه با نهالکاری در محدوده شمالی شمس اباد شهرستان... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سيستان و بلوچستان
27 مرداد 18:07
مالچ پاشی و نهالکاری محدوده... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سيستان و بلوچستان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه