خرید بذور مرتعی و جنگلی به مقدار1900 کیلوگرم...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - خرید کالا - بذر
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری سمنان - سمنان
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/12
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید بذور مرتعی و جنگلی به مقدار1900 کیلوگرم

مناقصات مرتبط

25 آذر 08:17
سرمایه گذاری -- کاشت صیفی جات بصورت ابیاری صنعتی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کرمان
25 آذر 08:21
سرمایه گذاری -- احیا باغ پسته 21 هکتار... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کرمان
24 آذر 18:51
مدیریتو نگهداری ایستگاه تولید و بذر جهوک حوزه بخش ارم شهر... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : بوشهر
24 آذر 18:40
پروژه عملیات بیولوژیک... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : همدان
24 آذر 18:30
ذخیره نزولات اسمانی همراه با بذرکاری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کهگیلویه و بویراحمد
24 آذر 18:30
ذخیره نزولات اسمانی و بذرکاری در مطقه پ... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کهگیلویه و بویراحمد
24 آذر 18:38
کپه کاری با بذر گونه های مرتعی در منطقه کره شهرستان... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کهگیلویه و بویراحمد
24 آذر 18:37
کپه کاری با بذر گونه های مرتعی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کهگیلویه و بویراحمد
24 آذر 18:37
احیا و توسعه جنگل با نهال در منطقه... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کهگیلویه و بویراحمد
24 آذر 18:37
احیا و توسعه جنگل با نهال... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کهگیلویه و بویراحمد
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه