کپی و تکثیر اوراق اداری سازمان...

گروه: کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط - فرمهای کاغذی ، کامپیوتری و بهم پیوسته -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری قم - قم
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/10
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

کپی و تکثیر اوراق اداری سازمان

مناقصات مرتبط

20 آذر 19:30
چاپ فرم سری... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خراسان رضوي
20 آذر 18:38
چاپ برچسب سی دی خام و پاکت... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : سيستان و بلوچستان
20 آذر 15:06
کاغذA4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خوزستان
20 آذر 14:43
تامین اقلام چوبی داربست 18000 شاخه 6 متری پروژه بندر خدماتی صادراتی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : بوشهر
20 آذر 14:30
چاپ فرم سری... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خراسان رضوي
20 آذر 14:26
فرم چاپی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خراسان رضوي
20 آذر 14:27
فرم چاپی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خراسان رضوي
20 آذر 14:12
فرم گلاسه پشت رو... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : فارس
20 آذر 13:59
کاغذ A4 و A5و A3... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : اردبيل
20 آذر 13:59
خرید کاغذ A4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : اردبيل
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه