چاپ اوراق...

گروه: کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط - فرمهای کاغذی ، کامپیوتری و بهم پیوسته -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری زنجان - زنجان
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/10
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

چاپ اوراق

مناقصات مرتبط

27 مرداد 09:32
تامین سالانه اقلام انواع کاغذ و اقلام چاپ و ملزومات موردنیاز تدارکات... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
27 مرداد 09:32
تامین سالانه اقلام انواع کاغذ و اقلام چاپ و ملزومات موردنیاز تدارکات... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
26 مرداد 18:43
لیست لوازم چاپی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : مازندران
26 مرداد 18:34
کاغذ A4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
26 مرداد 15:02
کاغذ بست بندی استریل... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کرمانشاه
26 مرداد 14:17
کاغذ a4 کپی مکس 80 گرمی 300 بسته اندونزی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
26 مرداد 14:04
فرم خام بیمارستانی و کارت داروئی و کارت شناسایی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
26 مرداد 13:03
تامین سالانه اقلام انواع کاغذ و اقلام چاپ و ملزومات... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
26 مرداد 12:54
چاپ فرم خام بانکی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : اصفهان
26 مرداد 11:41
200 بسته کاغذ A4 مرغوب 80 گرمی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : مازندران
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه