چاپ اوراق...

گروه: کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط - فرمهای کاغذی ، کامپیوتری و بهم پیوسته -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری زنجان - زنجان
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/10
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

چاپ اوراق

مناقصات مرتبط

21 آذر 12:56
فرم خام تست پاپ اسمیر a4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
21 آذر 12:56
پکیج پرونده بیمار سه برگی کاربن دار... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
21 آذر 12:48
کاغذ A4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : سمنان
21 آذر 12:49
چاپ فرم های اداری... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : البرز
21 آذر 11:54
ملزومات چاپی دفاتر درمانی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
20 آذر 19:30
چاپ فرم سری... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خراسان رضوي
20 آذر 18:38
چاپ برچسب سی دی خام و پاکت... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : سيستان و بلوچستان
20 آذر 15:06
کاغذA4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خوزستان
20 آذر 14:43
تامین اقلام چوبی داربست 18000 شاخه 6 متری پروژه بندر خدماتی صادراتی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : بوشهر
20 آذر 14:30
چاپ فرم سری... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خراسان رضوي
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه