خرید 140000 برگ a4...

گروه: کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط - فرمهای کاغذی ، کامپیوتری و بهم پیوسته -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - تهران
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/9
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید 140000 برگ a4

مناقصات مرتبط

17 آذر 19:21
مرکز چاپ برای چاپ فرم های بیمارستانی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : فارس
17 آذر 18:39
فعالیت های سایز سازمان های دارای عضو... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : مازندران
17 آذر 18:35
چاپ فرمهای بیمارستانی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : گلستان
17 آذر 15:02
پاسخ نامه ازون های کانون زبان ایران... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
17 آذر 15:01
سربرگ کانون زبان ایران... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
17 آذر 15:03
کاغذ A5... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
17 آذر 14:02
برگ سیر بیماری... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کرمانشاه
17 آذر 12:39
شیشه سربی مخصوص رادیولوژی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کهگیلویه و بویراحمد
17 آذر 11:55
پایه چوبی 12 متری اشباع سبک... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : چهارمحال بختياري
17 آذر 11:59
خرید 15 کارتن کاغذ A4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : چهارمحال بختياري
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه