خرید بذر مرتعی3380 کیلوگرم...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - خرید کالا - بذر
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری زنجان - زنجان
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/9
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید بذر مرتعی3380 کیلوگرم

مناقصات مرتبط

20 آذر 10:11
توسعه جنگل با نهال و مراقب و ابیاری نهالهای کشت شده... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سيستان و بلوچستان
20 آذر 10:06
عملیات مدیریت هرزاب احداث هلالی ابگیر... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سيستان و بلوچستان
20 آذر 10:06
عملیات مدیریت هرزاب احداث هلالی ابگیر توام با بذرکاری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سيستان و بلوچستان
20 آذر 10:12
عملیات مدیریت هرزاب احداث هلالی ابگیر توام با بذرکاری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سيستان و بلوچستان
20 آذر 10:12
عملیات مدیریت هرزاب احداث هلالی ابگیر توام با بذرکاری در... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سيستان و بلوچستان
20 آذر 10:11
عملیات خاکی تراکمی در سیستم پخش سیلاب به حجم 90845 مترمکعب... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سيستان و بلوچستان
20 آذر 09:54
خرید گل و گونه های گیاهی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : همدان
20 آذر 09:33
خرید بذور گیاهان مرتعی و دارویی جهت اجرای پروژه های بیولوژیک ابخیزداری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : اردبيل
20 آذر 08:07
نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : تهران
20 آذر 07:54
سرمایه گذاری در مجتمع / شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : اردبيل
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه