مطالعات تهیه شناسنامه HSEEشهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای صنعتی...

گروه: صنایع و کارخانه ها - خدمات طراحی ، مهندسی ، مشاوره و نظارت صنایع -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری گيلان - رشت
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/8
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

مطالعات تهیه شناسنامه HSEEشهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای صنعتی

مناقصات مرتبط

18 خرداد 08:26
سرمایه گذاری برای کارخانه تولیدات بتنی و بچینگ... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : خراسان رضوي
18 خرداد 08:15
پیمانکار جهت احداث کارخانه کاغذ... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : فارس
18 خرداد 07:34
خرید محور پینیون... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : اصفهان
17 خرداد 20:18
تکمیل تامین قطعات نصب و راه اندازی... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : تهران
17 خرداد 16:32
خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه هی زیربنایی منطقه ویژه اقتصادی... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : کردستان
17 خرداد 14:04
تعمیر و بازسازی اساسی کاری دو طرف پالت گندله سازی... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : خوزستان
17 خرداد 14:02
واگذاری بهره برداری از مجتمع تولیدی کارخانه اسفالت شهرداری و توسعه تجاری ان... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : خوزستان
17 خرداد 13:48
بهره برداری از کارخانه گندله سازی... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : خراسان رضوي
17 خرداد 12:05
واگذاری عملیات تعمیرات نسوز و نسوز چینی کوره ها... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : هرمزگان
17 خرداد 11:39
خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های زیربنایی منطقه ویژه اقتصادی... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : کردستان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه