خرید بذر چمن سازمان سیما و منظر شهرداری...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - خرید کالا - بذر
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری کردستان - مريوان
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/2
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید بذر چمن سازمان سیما و منظر شهرداری

مناقصات مرتبط

3 شهریور 14:18
گشت و مراقبت خودرویی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
3 شهریور 14:14
خرید بذر... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
3 شهریور 14:07
اجرای عملیات بیولوژیک بذرکاری جنگل... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
3 شهریور 14:06
اجرای عملیات بیولوژیک جنگل بذر کاری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
3 شهریور 12:38
پروژه اجرای عملیات ابخیزداری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : بوشهر
3 شهریور 12:37
اجرای سنگ و ملات حوزه سد... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : بوشهر
3 شهریور 12:54
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : لرستان
3 شهریور 12:54
عملیات ذخیره نزولات و بذرکاری در منطقه... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : لرستان
3 شهریور 12:54
جنگلکاری با بذر در منطقه... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : لرستان
3 شهریور 12:34
پروژه اجرای عملیات ابخیزداری و هلالی ابگیر... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : بوشهر
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه