خرید بذر قره یونجه در سال 98...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - خرید کالا - بذر
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری لرستان - خرم آباد
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/1
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید بذر قره یونجه در سال 98

مناقصات مرتبط

23 آذر 19:15
بیابان زدایی 8 نوبت ابیاری حاشیه کالشور دروک براباد بخش روداب شهر... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
23 آذر 19:23
ساماندهی و کنترل چرای دام در مراتع... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
23 آذر 19:01
گل و گیاه گلخانه ای و زینتی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : آذربايجان شرقي
23 آذر 18:52
فنس کشی ایستگاه زوجی سنجش و پایش فرسایش بادی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : يزد
23 آذر 18:55
احداث کمربندحفاظتی در شهرستانهای... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : لرستان
23 آذر 18:55
عملیات پایش مبارزه با بیمارهای چنگلی مرتعی در عرصه های منابع طبیعی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : لرستان
23 آذر 18:48
عملیات اجرایی توسعه جنگل با نهال در اراضی روستای... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : قم
23 آذر 18:36
انواع گل و درخچه... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان شمالي
23 آذر 18:31
ابیاری و مراقبت عرصه های نهالکاری ماقبل سال 96 شهرستان... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کرمان
23 آذر 15:33
واگذاری تامین 6400 اصله نهال گردوی یوندی ریشه لخت... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : گلستان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه