خرید بذر قره یونجه در سال 98...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - خرید کالا - بذر
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری لرستان - خرم آباد
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/1
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید بذر قره یونجه در سال 98

مناقصات مرتبط

31 مرداد 18:10
اجرای پروژه های بیولوژیک بیومکانیک و مدیریتی بخش مرتع در حوزه ابخیز سرهه شهرستان ساوجبلاغ... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : البرز
31 مرداد 18:10
اجرای پروژه های بیولوژیک وبیو مکانیک و مدیریتی بخش مرتع حوزه ابخیز... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : البرز
31 مرداد 18:09
اجرای پروژه های بیولوژیک بیومکانیک و مدیریتی بخش مرتع در... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : البرز
31 مرداد 12:15
توسعه جنگل با نهال همراه با ابیاری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان شمالي
31 مرداد 12:15
عملیات کپه کاری تکله قوز... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان شمالي
31 مرداد 12:12
اجرای طرح شمارش دام در مراتع ییلاقی استان... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : اصفهان
31 مرداد 11:46
خرید انواع نهال های جنگلی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : همدان
31 مرداد 11:52
خرید انواع نهال جنگلی سیاه تنگرس و بادامک و زرشک و راناس و شیر خشت و ارس... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : همدان
31 مرداد 08:55
احداث سازه سنگ ملاتی کشکک حوزه قورچای... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : گلستان
31 مرداد 08:55
احداث 4 مورد سازه سنگ و ملاتی Z1-2-3-4-5 حوزه زیارت... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : گلستان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه