طرح ساماندهی و ایمن سازی رودخانه کن از بزرگراه فتح تا بزرگراه ازادگان پروژه سازه مستهلک کننده انرژی پایین دست تنداب -عملیات اجرایی سرشاخه جناح در منطقه 5 شهرداری تهران-اجرای طرح اشغالگیر ابتدای سیل برگردان غرب درکه...

گروه: راه و ترابری - پیمانکاری - دیواره سازی حریم راه ها
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - تهران
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/4/31
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

طرح ساماندهی و ایمن سازی رودخانه کن از بزرگراه فتح تا بزرگراه ازادگان پروژه سازه مستهلک کننده انرژی پایین دست تنداب -عملیات اجرایی سرشاخه جناح در منطقه 5 شهرداری تهران-اجرای طرح اشغالگیر ابتدای سیل برگردان غرب درکه

مناقصات مرتبط

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه