تکمیل دیوار ساحلی رودخانه...

گروه: راه و ترابری - پیمانکاری - دیواره سازی حریم راه ها
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - شهريار
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/4/30
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

تکمیل دیوار ساحلی رودخانه

مناقصات مرتبط

20 آذر 10:30
اجرای محوطه سازی و راه دسترسی... گروه : راه و ترابری | استان : خراسان رضوي
20 آذر 10:21
تهیه حمل و تخلیه اب و خاک زراعی و خرید گونه های گیاهی... گروه : راه و ترابری | استان : اصفهان
20 آذر 10:19
واگذاری عملیات پایدار سازی زمین لغزش ضلع... گروه : راه و ترابری | استان : آذربايجان غربي
20 آذر 10:17
عملیات روسازی و تامین بخشی از مصالح روسازی راه اهن... گروه : راه و ترابری | استان : آذربايجان شرقي
20 آذر 10:17
عملیات روسازی و تامین بخشی از مصالح روسازی راه اهن... گروه : راه و ترابری | استان : آذربايجان شرقي
20 آذر 10:06
پروژه جدول گذاری و احداث دو دهنه پل عرضی لاین... گروه : راه و ترابری | استان : ايلام
20 آذر 10:36
انجام اورهال توام با ارتقای 11رام قطارdc شماره 201- تا211... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
20 آذر 09:56
اجرای موزاییک فرش معابر شهر... گروه : راه و ترابری | استان : ايلام
20 آذر 10:19
واگذاری عملیات پایدار سازی زمین لغزش ضلع... گروه : راه و ترابری | استان : آذربايجان غربي
20 آذر 10:15
واگذاری عملیات تولید تیربتنی H شکل در کارگاه... گروه : راه و ترابری | استان : آذربايجان شرقي
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه