خرید 17400 دستگاه انواع کنتور تکفاز و 16400 عدد قاب کنتور تکفاز دیجیتال و 3160 دستگاه انواع کنتور 3فاز...

گروه: برق - خرید کالا - کنتور برق
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری کردستان - سنندج
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/4/23
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید 17400 دستگاه انواع کنتور تکفاز و 16400 عدد قاب کنتور تکفاز دیجیتال و 3160 دستگاه انواع کنتور 3فاز

مناقصات مرتبط

14 آذر 16:13
شبکه هوایی برق فشار متوسط و پست هوایی در منطقه بکهدان شهرستان... گروه : برق | استان : فارس
14 آذر 16:13
عملایت اجرایی تکمیل شبکه فشار متوسط برق چاه و پست برق 75 کاوا در منطقه... گروه : برق | استان : فارس
14 آذر 16:13
عملیات اجرایی احداث 2200 متر شبکه فشار متوسط و نصب پست هوایی 100 کاوا در سایت اسکان چاه سرخ قالینی شهرستان... گروه : برق | استان : فارس
14 آذر 16:20
توسعه فیدرهای 20 کیلو ولت... گروه : برق | استان : آذربايجان شرقي
14 آذر 16:06
تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی راههای شهرستان های... گروه : برق | استان : مركزي
14 آذر 16:04
خرید ups سه فاز... گروه : برق | استان : خراسان رضوي
14 آذر 15:58
لوازم الکتریکی شامل چراغ - سیم برق مسی... گروه : برق | استان : خراسان رضوي
14 آذر 16:05
مقره کششی 7 پر سیلیکونی... گروه : برق | استان : کرمانشاه
14 آذر 16:01
خرید حمل و نصب برج روشنایی محوطه پاسگاه راه... گروه : برق | استان : کرمانشاه
14 آذر 15:59
خرید270 عدد قطع کننده 100 امپر 24 KV سیلیکونی... گروه : برق | استان : کرمانشاه
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه