طراحی فاز یک...

گروه: صنایع و کارخانه ها - خدمات طراحی ، مهندسی ، مشاوره و نظارت صنایع -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری خراسان رضوي - مشهد
 • استان برگزارکننده -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • نوبت آگهی اول
 • نوع آگهی جدید
 • تاریخ ثبت آگهی 1398/4/20
 • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

طراحی فاز یک

مناقصات مرتبط

19 مرداد 20:00
طرح امکانسجی: انوع مبل- ساخت محصولات غذایی... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : آذربايجان غربي
19 مرداد 19:47
تهیه مطالعات امکانسنجی سرمایه گذاری برای ورق ازبست و نسوز... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : زنجان
19 مرداد 19:47
تهیه مطالعات امکانسنجی سرمایه گذاری برای ریسندگی الیاف کوتاه و بافندگی-انواع نخ... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : زنجان
19 مرداد 19:47
تهیه مطالعات امکانسنجی سرمایه گذاری برای روی و محصولات ان... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : زنجان
19 مرداد 19:47
تهیه مطالعات امکانسنجی سرمایه گذاری برای نقره و محصولات ان... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : زنجان
19 مرداد 19:47
تهیه مطالعات امکانسنجی سرمایه گذاری برای ورق هسته ترانسفورماتور... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : زنجان
19 مرداد 18:21
تهیه مطالعات امکان سنجی برای طرح های صنعتی... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : کرمان
19 مرداد 12:59
اجرا 3 طرح توجیهی امکانسنجی فنی اقتصادی حوزه تولید داروهای بیوتکنولوژی پزشکی... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : اصفهان
19 مرداد 12:36
ساخت نصب تست راه اندازی اموزش 7 خط ثابت متحرک افقی چندنفره راهروهای... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : هرمزگان
19 مرداد 12:20
تهیه مطالعات اماکن سنجی برای طرح های صنعتی... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : کرمان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه