طراحی فاز یک...

گروه: صنایع و کارخانه ها - خدمات طراحی ، مهندسی ، مشاوره و نظارت صنایع -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری خراسان رضوي - مشهد
 • استان برگزارکننده -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • نوبت آگهی اول
 • نوع آگهی جدید
 • تاریخ ثبت آگهی 1398/4/20
 • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

طراحی فاز یک

مناقصات مرتبط

6 بهمن 11:16
انجام خدمات بازرسی شخصی ثالث و کنترل کیفیت ساخت کالا... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : خوزستان
6 بهمن 08:47
خرید نصب راه اندازی خط میکرونایزر فلیکر... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : خراسان رضوي
5 بهمن 21:49
مشاوره مطالعه امکانسنجی توسعه خوشه نرم افزار... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : تهران
5 بهمن 14:20
جذب سرمایه گذاری - بازسازی تعمیرو اجرای طرح نیمه صنعتی... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : کردستان
5 بهمن 14:02
جذب سرمایه گذار - احداث و بهره برداری ازکارخانه... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : تهران
5 بهمن 14:04
عملیات بهینه سازی و افزایش ظرفیت غبارگیر... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : خوزستان
5 بهمن 13:45
پیمانسپاری خدمات تولید و مونتاژ 3 محصول از قطعات لاستیکی و فلزی و ترکیب فلز و کاغذ... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : قم
5 بهمن 13:10
انجام تغییر قالبهای قطعات... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : تهران
5 بهمن 10:07
ارزیابی متقاضیات سرمایه گذاری به منظور احداث و بهره برداری از کارخانه تشویه... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : زنجان
5 بهمن 10:02
خدمات بازرسی شخص ثالث و کنترل کیفیت ساخت کالاهای مورد تقاضا خرید خارج از کشور و صدور گواهینامه... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : خوزستان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه