فراخوان مشاوران حقیقی و حقوقی جهت ارائه خدمات صنعتی و تشکیل تیم های توانمند ساز و کلینیک صنعتی...

گروه: صنایع و کارخانه ها - خدمات طراحی ، مهندسی ، مشاوره و نظارت صنایع -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری گلستان - گرگان
 • استان برگزارکننده -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • نوبت آگهی اول
 • نوع آگهی جدید
 • تاریخ ثبت آگهی 1398/4/17
 • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

فراخوان مشاوران حقیقی و حقوقی جهت ارائه خدمات صنعتی و تشکیل تیم های توانمند ساز و کلینیک صنعتی

مناقصات مرتبط

28 مرداد 19:14
پروژه شناسایی و مستندسازی 50 واحد صنعتی مستعد دانش بنیان... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : البرز
28 مرداد 18:42
فراخوان شناسایی و ارزیابی عامل توسعه خوشه فرش دستباف کردستان... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : کردستان
28 مرداد 15:04
مطالعات مرحله اول دوم طرح توسعه ناحیه صنعتی... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : مركزي
28 مرداد 11:59
واگذاری ساخت 4 دستگاه قالب جلد باتری... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : تهران
28 مرداد 10:26
تهیه طرح کسب و کار ازمایشگاه خوشه نفت و گاز... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : مركزي
28 مرداد 07:49
عملیات نسوزکاری دو خط تولید... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : خوزستان
27 مرداد 19:04
ساخت 4 دستگاه قالب جلد باتری... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : تهران
27 مرداد 19:04
ساخت 4 دستگاه قالب جلد باتری... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : تهران
27 مرداد 10:32
خدمات مهندسین مشاور جهت انجام فعالیت مشاوره ای در... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : مازندران
26 مرداد 18:28
انجام پروژه مطالعه بازار و روشهای موفقیت صنعت پوشاک ترکیه در بازارهای بین المللی در استان... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : البرز
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه