دیوار سازی رودخانه اسلام اباد...

گروه: راه و ترابری - پیمانکاری - دیواره سازی حریم راه ها
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری گلستان - گرگان
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/4/17
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

دیوار سازی رودخانه اسلام اباد

مناقصات مرتبط

20 آذر 08:40
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 5... گروه : راه و ترابری | استان : کرمان
20 آذر 08:34
اجرای کامال جمع اوری ابهای سطحی خیابان عبادی... گروه : راه و ترابری | استان : خراسان رضوي
20 آذر 08:24
اجرای جدول گذاری خیابان... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
20 آذر 08:24
اجرای پروژه اصلاح جداول بلوار... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
20 آذر 08:22
لکه گیری و اسفالت سطح شهر... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
20 آذر 08:32
اجرای پروژه ایلند کمربند شمال غرب... گروه : راه و ترابری | استان : خراسان رضوي
20 آذر 08:29
خرید 350/000 تن قلوه سنگ و 100/000 تن مصالخ بادامی جهت کارخانه اسفالت... گروه : راه و ترابری | استان : خراسان رضوي
20 آذر 08:22
لکه گیری و اسفالت سطح شهر... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
20 آذر 07:56
لکه گیری و اسفالت معابر سطح شهر... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
20 آذر 07:44
اجرایی پروژه احداث خیابان ایثار... گروه : راه و ترابری | استان : بوشهر
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه