خرید 3000 کیلوگرم بذر کلزا رقم اکاپی جهت اصلاح بذور و بهبود تولید محصولات زراعی...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - خرید کالا - بذر
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری چهارمحال بختياري - شهركرد
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/4/15
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید 3000 کیلوگرم بذر کلزا رقم اکاپی جهت اصلاح بذور و بهبود تولید محصولات زراعی

مناقصات مرتبط

24 آذر 13:51
تامین حشره کش مالاتیون 57 درصد... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : هرمزگان
24 آذر 13:48
اجرای سیستمهای چرایی و قرق سطح 2000 هکتار... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : يزد
24 آذر 13:48
ساماندهی و کنترل چرای دام در مراتع ممیزی شده در سطح 3500 همتار... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : يزد
24 آذر 13:47
بذور مرتعی ریواس و یکمبیل و اشتان و بوه شور... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : يزد
24 آذر 13:18
بذر پاشی هلالی آبگیر احداث شده سنواتی در سطح 300 هکتار... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان جنوبي
24 آذر 08:51
عملیات کاشت درخت سطح معابر و جنگل کاری در... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
23 آذر 19:15
بیابان زدایی 8 نوبت ابیاری حاشیه کالشور دروک براباد بخش روداب شهر... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
23 آذر 19:23
ساماندهی و کنترل چرای دام در مراتع... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
23 آذر 19:01
گل و گیاه گلخانه ای و زینتی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : آذربايجان شرقي
23 آذر 18:52
فنس کشی ایستگاه زوجی سنجش و پایش فرسایش بادی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : يزد
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه