خرید بذر گیاه ماشک گل خوشه ای...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - خرید کالا - بذر
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری کردستان - سنندج
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/4/13
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید بذر گیاه ماشک گل خوشه ای

مناقصات مرتبط

20 آذر 14:17
حفاظت و قرق مراتع شهر... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
20 آذر 14:00
تولید نهال در نهالستان ایستگاه تولید... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : اردبيل
20 آذر 13:07
خرید گل و گونه های گیاهی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : همدان
20 آذر 12:10
تلیسه 5 ماه ابستن... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : ايلام
20 آذر 11:54
توسعه جنگل با نهال در سطح 40 هکتار... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : يزد
20 آذر 11:22
پروژه نهالکاری 250 هکتاری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : بوشهر
20 آذر 10:21
تهیه حمل و تخلیه اب و خاک زراعی و خرید گونه های گیاهی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : اصفهان
20 آذر 10:22
خرید بذور گیاهان مرتعی و دارویی جهت اجرای پروژه های... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : اردبيل
20 آذر 10:11
توسعه جنگل با نهال و مراقب و ابیاری نهالهای کشت شده... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سيستان و بلوچستان
20 آذر 10:06
عملیات مدیریت هرزاب احداث هلالی ابگیر... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سيستان و بلوچستان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه