خرید : ده هزار دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی اتصال مستقیم عادی - 15000 دستگاه کنتور تک فاز دیجیتال اتصال مستقیم - 676 دستگاه انواع ترانسفورماتور توزیع مدل...

گروه: برق - خرید کالا - کنتور برق
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری هرمزگان - بندرعباس
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/4/9
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید : ده هزار دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی اتصال مستقیم عادی - 15000 دستگاه کنتور تک فاز دیجیتال اتصال مستقیم - 676 دستگاه انواع ترانسفورماتور توزیع  مدل

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه