خرید انواع کنتور...

گروه: برق - خرید کالا - کنتور برق
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری تهران - تهران
 • استان برگزارکننده -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مهلت ارسال مدارک 1398/4/16
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • نوبت آگهی اول
 • نوع آگهی جدید
 • تاریخ ثبت آگهی 1398/3/30
 • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید انواع کنتور

مناقصات مرتبط

14 آذر 19:12
نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ اب مخزن شماره 2... گروه : برق | استان : لرستان
14 آذر 19:10
اجرای روشنایی... گروه : برق | استان : خراسان جنوبي
14 آذر 18:59
طراحی و تامین تجهیزات و اجرای عملیات ساختمانی و حمل نصل تست راه اندازی 1 بی ترانسفورماتور قدرت پست 20/63... گروه : برق | استان : مازندران
14 آذر 18:55
خرید برج نوری 12 و 9 متری... گروه : برق | استان : لرستان
14 آذر 16:13
شبکه هوایی برق فشار متوسط و پست هوایی در منطقه بکهدان شهرستان... گروه : برق | استان : فارس
14 آذر 16:13
عملایت اجرایی تکمیل شبکه فشار متوسط برق چاه و پست برق 75 کاوا در منطقه... گروه : برق | استان : فارس
14 آذر 16:13
عملیات اجرایی احداث 2200 متر شبکه فشار متوسط و نصب پست هوایی 100 کاوا در سایت اسکان چاه سرخ قالینی شهرستان... گروه : برق | استان : فارس
14 آذر 16:20
توسعه فیدرهای 20 کیلو ولت... گروه : برق | استان : آذربايجان شرقي
14 آذر 16:06
تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی راههای شهرستان های... گروه : برق | استان : مركزي
14 آذر 16:04
خرید ups سه فاز... گروه : برق | استان : خراسان رضوي
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه