خدمات مشاوره طراحی فاز 3 اراضی 36 هکتاری توسعه شرقی کاسپین...

گروه: صنایع و کارخانه ها - خدمات طراحی ، مهندسی ، مشاوره و نظارت صنایع -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری قزوين - قزوين
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/3/23
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خدمات مشاوره طراحی فاز 3 اراضی 36 هکتاری توسعه شرقی کاسپین

مناقصات مرتبط

17 آذر 13:49
شناسایی و انتخاب مشاور انجام مطالعات استراتژیک شرکت شیمی بافت... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : تهران
17 آذر 13:48
شناسایی و انتخاب مشاور انجام مطالعات استراتژیک... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : کرمان
17 آذر 13:37
بهره بردای از پایانه مکانیزه و تاسیسات و تخلیه بارگیری و انتقال مواد فله معدنی و تعمیرات نوسازی و توسعه زیرساختهای منطقه... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : هرمزگان
17 آذر 13:37
بهره بردای از پایانه مکانیزه و تاسیسات و تخلیه بارگیری و انتقال مواد فله معدنی و تعمیرات نوسازی و توسعه زیرساختهای منطقه... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : هرمزگان
17 آذر 13:36
پیمانسپاری قسمتی از خط تولید... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : تهران
17 آذر 13:51
راهبری تعمیر نگهداشت ست آپ ها واحدهای نیمه صنعتی... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : تهران
17 آذر 13:04
مطالعات مکانیابی و ضرورت ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی جدی الاحداث... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : اصفهان
17 آذر 09:38
خرید 9 عدد قالب براکت... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : تهران
17 آذر 09:21
قطعات یدکی کاپلینگ... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : هرمزگان
16 آذر 19:15
مکان سنجی خوشه مسقطی... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : فارس
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه