انجام مطالعات مرحله 1و2 طراحی خط پروژه ناحیه صنعتی...

گروه: صنایع و کارخانه ها - خدمات طراحی ، مهندسی ، مشاوره و نظارت صنایع -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری هرمزگان - بندرعباس
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/3/22
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

انجام مطالعات مرحله 1و2 طراحی خط پروژه ناحیه صنعتی

مناقصات مرتبط

30 مرداد 13:32
پروژه مطالعات زمین شناسی و تهیه نقشه های زمین شناسی و التراسیون در سه مقیاش 1:1000-1:5000-1:25000 در سطح کشور... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : کرمان
30 مرداد 12:08
ارائه خدمات توسعه صنعتی و فناوری به معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : خراسان جنوبي
30 مرداد 10:04
خرید قطعه الکترونیکی... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : تهران
30 مرداد 10:11
ارتقا سیستم دبل دک رولر اسکرین با استفاده از مستقل کردن... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : خوزستان
28 مرداد 19:14
پروژه شناسایی و مستندسازی 50 واحد صنعتی مستعد دانش بنیان... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : البرز
28 مرداد 18:42
فراخوان شناسایی و ارزیابی عامل توسعه خوشه فرش دستباف کردستان... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : کردستان
28 مرداد 15:04
مطالعات مرحله اول دوم طرح توسعه ناحیه صنعتی... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : مركزي
28 مرداد 11:59
واگذاری ساخت 4 دستگاه قالب جلد باتری... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : تهران
28 مرداد 10:26
تهیه طرح کسب و کار ازمایشگاه خوشه نفت و گاز... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : مركزي
28 مرداد 07:49
عملیات نسوزکاری دو خط تولید... گروه : صنایع و کارخانه ها | استان : خوزستان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه