لامپ بخار سدیم و فیوز و پیچ و مهره دم خوکی و پایه بتنی پیش تنیده و پایه بتنی مسلح 4 گوش و کابل خودنگهدار و لامپ کم مصرف - کنتور...

گروه: برق - خرید کالا - کنتور برق
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری کرمان - كرمان
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/3/11
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

لامپ بخار سدیم و فیوز و پیچ و مهره دم خوکی و پایه بتنی پیش تنیده و پایه بتنی مسلح 4 گوش و کابل خودنگهدار و لامپ کم مصرف - کنتور

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه