انجام عایقکاری سرد و گرم تجهیزات ولوله های و اتصالات و تعویض ورقهای عایق سرد برجهای واحد الفین مجتمع...

گروه: تاسیسات - پیمانکاری - عایق کاری، اپوکسی و ایزولاسیون
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری خوزستان - اهواز
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/2/15
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

انجام عایقکاری سرد و گرم تجهیزات ولوله های و اتصالات و تعویض ورقهای عایق سرد برجهای واحد الفین مجتمع

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه