اجرای دیوار ضامن راه روستایی...

گروه: راه و ترابری - پیمانکاری - دیواره سازی حریم راه ها
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری گيلان - رشت
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/1/29
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

اجرای دیوار ضامن راه روستایی

مناقصات مرتبط

3 شهریور 19:50
ادامه بلوار سازی کمربندی بزرگراه سردار... گروه : راه و ترابری | استان : مازندران
3 شهریور 19:47
واگذاری حدود 175 قیر به نرخ روز در بورس جهت تهاتر با هزینه های پخت پخش اسفالت حمل اسفالت MC و ویگلاژ... گروه : راه و ترابری | استان : اصفهان
3 شهریور 19:41
پروژه احداث زیرگذرهای... گروه : راه و ترابری | استان : مازندران
3 شهریور 19:47
واگذاری حدود 175 قیر به نرخ روز در بورس جهت تهاتر با هزینه های پخت پخش اسفالت حمل اسفالت MC و ویگلاژ... گروه : راه و ترابری | استان : اصفهان
3 شهریور 19:12
سرریز ابرو کیلومتر 52 محرو قزوین در راستای رفع نقاط حادثه دیه سیلاب... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
3 شهریور 19:11
عملیات زهکشی ایستگاه ری در راستای رفع نقاط حادثه دیده سیلاب سال جاری... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
3 شهریور 19:41
پروژه احداث زیرگذرهای... گروه : راه و ترابری | استان : مازندران
3 شهریور 18:54
پروژه تکمیل تقاطع غیر همسطح سه راهی... گروه : راه و ترابری | استان : کردستان
3 شهریور 19:29
عملیات قیرپاشی اسفالت بلوار امام خمینی... گروه : راه و ترابری | استان : فارس
3 شهریور 18:41
اجرای عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی در سطح ناحیه7 به ادرس خیابانهای... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه