انجام خدمات 7 ردیف: خرید جعبه مقوایی و قطعه پلاستیکی و مسی و سوکت اتصال کوتاه - ساخت قطعه استوانه ای الومینیومی و جعبه چوبی...

گروه: کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط - پالت ، صندوق و جعبه چوبی -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - تهران
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/1/29
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

انجام خدمات 7 ردیف: خرید جعبه مقوایی و قطعه پلاستیکی و مسی و سوکت اتصال کوتاه - ساخت قطعه استوانه ای الومینیومی و جعبه چوبی

مناقصات مرتبط

21 آذر 18:56
پکیج 8 برگی پرونده بیمار اورژانس تحت نظر... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
21 آذر 18:55
برچسب کاغذی سایز 40*16 مترمربع... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
21 آذر 18:55
ازمایش بیمار سایز15*15... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
21 آذر 18:55
فرم صورت وضعیت اتاق عمل بیمار A5 تعداد 30/000برگ... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
21 آذر 18:54
درخواست دارو از داروخانه سایز a5 تعداد 35000برگ... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
21 آذر 18:54
برگ پذیرش و خلاصه ترخیص بیمار A4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
21 آذر 18:54
برگ دستورات پزشک... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
21 آذر 19:00
برگ گزارش پرستار A4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
21 آذر 19:00
برگ الصادق گزارش ازمایشگاه... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
21 آذر 18:59
برگ نمودار علائم حیاتی کناررنگی پشت وروسایزa4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه