9 قطعه 10 برگی سند تک برگ...

گروه: مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی - خدمات حقوقی و وکالت -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری گلستان - گرگان
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/12/28
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

9 قطعه 10 برگی سند تک برگ

مناقصات مرتبط

17 آذر 19:41
بیمه اتومبیل توسان بدنه و شخص ثالث سراتو بیمه ثالث... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : تهران
17 آذر 19:43
مشاوره طرح مدیریت تداوم کسب و کار... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : تهران
17 آذر 19:30
محتوا الکترونیکی دوره اشنایی با اصول قراردادها... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : تهران
17 آذر 19:32
محتوای دوره اموزشی الکترونیکی تدارکات الکترونیک دولت... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : تهران
17 آذر 19:33
طراحی دوره اموزشی پایه مدیریت فضای کسب و کار... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : تهران
17 آذر 19:35
طراحی دوره اموزشی پایه مدیریت فضای کسب و کار... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : تهران
17 آذر 19:05
طراحی فرایندهای و مدیریت سیستم های و سنجش ارباب رجوع... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : هرمزگان
17 آذر 19:10
بیمه مسولیت مدنی در برابر تمامی خسارات جانی و مالی اشخاص ثالثی را که به نوعی ممکن است در اثر فعالیتهای شرکت ابفار دچار اسیب شوند باید پوشش دهد... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : هرمزگان
17 آذر 19:01
طرح ارتقا ایمنی سرنشینان وسایل نقلیه... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : خراسان رضوي
17 آذر 19:00
اجرای حسابرسی و رسیدگی مالی از اتحادیه ها و شرکت های تعاونی... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : آذربايجان شرقي
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه