نظارت بر عملیات داشت و برداشت گندم و کاشت داشت برداشت پنبه...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - مهندسی و مشاوره -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری فارس - شيراز
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/12/28
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

نظارت بر عملیات داشت و برداشت گندم و کاشت داشت برداشت پنبه

مناقصات مرتبط

14 آذر 18:50
اجرای نیروهای حفاظتی قرقبان... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : گلستان
14 آذر 12:19
اجرای مبارزه با گیاه نیمه انگل اورانتوس در... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کرمان
14 آذر 12:19
اجرای عملیات گیاهپزشکی در سطح شهر... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کرمان
14 آذر 12:18
اجرا مبارزه با گیاه نیمه انگل لورانتوس در... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کرمان
14 آذر 08:09
بازپیرایی فضای سبز در سایت تعمیرگاهی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
13 آذر 19:31
خرید حمل اجرای کامل خاک زراعی پارک اذین 2000 تن... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : البرز
13 آذر 19:26
انتخاب شرکت مهندسی جهت نظارت کارگاهی و بازنگری مطالعات... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : چهارمحال بختياري
13 آذر 19:51
خرید کود گرانوله 5 تن... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
13 آذر 19:40
ریشه کنی و ازمایشات خاک و تسطیح فنی خاک و اصلاح خاک و خاک ورزی 5 هکتار... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : گيلان
13 آذر 19:28
9923 اصله نهال بادام رقم شا... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : لرستان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه