اجرای طرح غربالگری بینایی و شنوایی سنجی کودکان...

گروه: پزشکی و آزمایشگاهی - خدمات بهداشتی درمانی و امور اورژانس -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - ري
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/12/28
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

اجرای طرح غربالگری  بینایی و شنوایی سنجی کودکان

مناقصات مرتبط

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه