تولیدو ارسال تعداد مشخصی پالت چوبی...

گروه: کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط - پالت ، صندوق و جعبه چوبی -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - تهران
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/12/13
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

تولیدو ارسال تعداد مشخصی پالت چوبی

مناقصات مرتبط

31 مرداد 18:32
برچسب سرم ورق برق گلاسه سایز9*6... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
31 مرداد 13:47
فرم چاپی کاغذa4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خراسان رضوي
31 مرداد 13:50
فرم چاپی کاغذ A4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خراسان رضوي
31 مرداد 13:50
فرم چاپی کاغذ A4... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خراسان رضوي
31 مرداد 10:48
فرم های بیمارستانی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
30 مرداد 19:19
چاپ اوراق... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کرمانشاه
30 مرداد 19:07
تهیه فرم خام با فرمت کارفرما و چاپ لیزری برش بسته بندی و ارسال صورتحساب گاز... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : خراسان جنوبي
30 مرداد 18:46
چاپ فرم با کاغذ A4 80گرمی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : فارس
30 مرداد 18:29
کاغذ تحریر 80 گرمی... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : کرمان
30 مرداد 18:05
خرید حدودا 200 تن انواع کاغذ واتر مارک دندی رول... گروه : کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه