پروژه تعمیرات اساسی چهار پست اسکله فلزی...

گروه: خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی - خدمات بندری -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری هرمزگان - بندرعباس
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/11/2
  • سایر ارزیابی کیفیت

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

پروژه تعمیرات اساسی چهار پست اسکله فلزی

مناقصات مرتبط

6 بهمن 10:19
ballast p /p cop overgauling... گروه : خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی | استان : هرمزگان
6 بهمن 10:24
کاشت چشمی u شکل در بتن اسکله کیوال... گروه : خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی | استان : هرمزگان
6 بهمن 08:42
خرید 4 دستگاه موتور mtu 4000981 به همراه گیربکس موردنیاز شناورها... گروه : خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی | استان : تهران
6 بهمن 00:21
COOLER HEATER & CONDANSOR SERVICE... گروه : خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی | استان : هرمزگان
6 بهمن 00:19
سرویس ALTEMATOR &AIR CIRCUIT BREAKER... گروه : خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی | استان : هرمزگان
6 بهمن 00:14
cow machine tank cleaning machine... گروه : خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی | استان : هرمزگان
6 بهمن 00:13
GOCERNOR OVERHAUL... گروه : خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی | استان : هرمزگان
6 بهمن 00:20
کالیبراسیون درمحل... گروه : خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی | استان : هرمزگان
6 بهمن 00:20
سرویس iccp... گروه : خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی | استان : هرمزگان
6 بهمن 00:19
A/C Compressor Overhaule... گروه : خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی | استان : هرمزگان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه