برون سپاری پاره ای از فعالیت های جاری اداره کل تجهیزات پزشکی به منظور چابک سازی امور و تمرکززدایی...

گروه: پزشکی و آزمایشگاهی - تجهیزات پزشکی و بیمارستانی -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - تهران
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/10/21
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

برون سپاری پاره ای از فعالیت های جاری اداره کل تجهیزات پزشکی به منظور چابک سازی امور و تمرکززدایی

مناقصات مرتبط

5 فروردین 17:46
محلول پاک کننده پزشکی کنسانتره انزیمی خنثی مخصوص سطوح و ابزار پزشکی... گروه : پزشکی و آزمایشگاهی | استان : خراسان جنوبي
5 فروردین 17:35
انجام پروژه اصلی اصلاح نژاد دام سبک روستایی... گروه : پزشکی و آزمایشگاهی | استان : البرز
5 فروردین 17:57
خرید مراقبت های اولیه سلامت فعال و مستمربه مدت حداقل یک سال... گروه : پزشکی و آزمایشگاهی | استان : زنجان
5 فروردین 17:45
خرید الکترود تست aabrبرنامه غربالگری شنوایی... گروه : پزشکی و آزمایشگاهی | استان : خراسان شمالي
29 اسفند 10:04
خرید ماژول... گروه : پزشکی و آزمایشگاهی | استان : زنجان
29 اسفند 10:35
واگذاری مشارکتی امور درمانگاه عمومی... گروه : پزشکی و آزمایشگاهی | استان : خوزستان
29 اسفند 10:32
خرید خدمات سیارمدد کاری... گروه : پزشکی و آزمایشگاهی | استان : تهران
29 اسفند 10:21
انجام امور کلینیک ویژه دندان پزشکی به گروه هدف... گروه : پزشکی و آزمایشگاهی | استان : مركزي
29 اسفند 10:13
خرید دستگاه غربالگری شنوایی ABR... گروه : پزشکی و آزمایشگاهی | استان : فارس
29 اسفند 10:03
خمیر دندان با اسانس گیاهی جعبه مقوایی 80 گرم... گروه : پزشکی و آزمایشگاهی | استان : سمنان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه