برون سپاری پاره ای از فعالیت های جاری اداره کل تجهیزات پزشکی به منظور چابک سازی امور و تمرکززدایی...

گروه: خدمات - خدمات عمومی -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - تهران
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/10/21
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

برون سپاری پاره ای از فعالیت های جاری اداره کل تجهیزات پزشکی به منظور چابک سازی امور و تمرکززدایی

مناقصات مرتبط

29 خرداد 15:23
برونسپاری و پشتیبانی خدمات اموزشی رفاهی... گروه : خدمات | استان : تهران
29 خرداد 15:29
بکارگیری 8 نفر نیروی خدمات نظارت بر عملیات بارگیری و کیسه گیری و... گروه : خدمات | استان : خوزستان
29 خرداد 15:29
ایاب ذهاب کارکنان دانشگاه... گروه : خدمات | استان : خوزستان
29 خرداد 15:22
نگهداری فضا سبز و نظافت محوطه باشگاه دیپلماتیک... گروه : خدمات | استان : تهران
29 خرداد 15:21
خدمات پذیرایی و دبیرخانه... گروه : خدمات | استان : تهران
29 خرداد 15:17
نیرو خدماتی و خدمات سرویس و پذیرایی... گروه : خدمات | استان : بوشهر
29 خرداد 14:05
خدمات حفاظت فیزیکی 2 نفر وامور خودروئی 2 نفر... گروه : خدمات | استان : خراسان جنوبي
29 خرداد 13:36
کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری... گروه : خدمات | استان : تهران
29 خرداد 13:30
نگهداری فضا سبز و نظافت محوطه باشگاه دیپلماتیک... گروه : خدمات | استان : تهران
29 خرداد 14:15
امور نقلیه ای حمل و نقل ایاب و ذهاب پرسنل و امور محوطه درون شهری و برون شهری... گروه : خدمات | استان : سمنان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه