تکمیل حفاظ فیزیکی مخازن بین راهی...

گروه: ابنیه و ساختمان - پیمانکاری - حصارکشی ، فنس کشی و نرده گذاری
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری کرمان - كرمان
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/10/20
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

تکمیل حفاظ فیزیکی مخازن بین راهی

مناقصات مرتبط

29 خرداد 15:15
بهسازی بلوار ورودی و خروجی دیلم از سمت... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : بوشهر
29 خرداد 18:04
موزاییک فرش خیابان امام خمینی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : فارس
29 خرداد 15:31
احداث کتابخانه... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : سيستان و بلوچستان
29 خرداد 18:01
احداث کتابخانه... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : سيستان و بلوچستان
29 خرداد 18:02
احداث کتابخانه... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : سيستان و بلوچستان
29 خرداد 18:02
احداث کتابخانه... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : سيستان و بلوچستان
29 خرداد 18:01
احداث کتابخانه... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : سيستان و بلوچستان
29 خرداد 15:31
اجرای اسکلت ساختمان اموزشی بیمارستان... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : سمنان
29 خرداد 15:27
احداث 4 واحد ساختمان پانسیون پزشک بیمارستان... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان شمالي
29 خرداد 15:27
احداث دو واحد ساختمان پانسیون تیپ 80 متری بیمارستان... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان شمالي
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه