واگذاری عملیات زیر سازی اتصال فردوس به شبکه راه آهن...

گروه: راه و ترابری - پیمانکاری - احداث راه آهن
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری خراسان رضوي - مشهد
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/10/10
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

واگذاری عملیات زیر سازی اتصال فردوس به شبکه راه آهن

مناقصات مرتبط

19 آذر 11:12
بهسازی و روکش اسفالت بخشی از محور... گروه : راه و ترابری | استان : قم
19 آذر 11:18
تعمیرات ابنیه فنی شهرستان... گروه : راه و ترابری | استان : خوزستان
19 آذر 11:20
تهیه و حمل مصالح تونان شهرستان... گروه : راه و ترابری | استان : خوزستان
19 آذر 11:12
بهسازی و روکش اسفالت بخشی از محور... گروه : راه و ترابری | استان : قم
19 آذر 11:14
خرید تعداد 120/000 عدد کفشک ترمز چدنی گریدP10... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
19 آذر 10:46
تهیه و خرید رنگ و رنگ امیزی سرعتگیر... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
19 آذر 11:00
خرید نمک راهداری... گروه : راه و ترابری | استان : مركزي
19 آذر 10:55
خرید خدمات مشاور جهت انجام عملیات نقشه برداری... گروه : راه و ترابری | استان : خراسان رضوي
19 آذر 10:08
اجرای عملیات روسازی وتامین بخشی از مصالح روسازی راه اهن... گروه : راه و ترابری | استان : آذربايجان شرقي
19 آذر 10:08
اجرای عملیات روسازی وتامین بخشی از مصالح روسازی راه اهن... گروه : راه و ترابری | استان : آذربايجان شرقي
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه