واگذاری اجرای تقاطع روگذر اعلا دولت در...

گروه: راه و ترابری - پیمانکاری - احداث راه آهن
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری فارس - شيراز
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/9/18
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

واگذاری اجرای تقاطع روگذر اعلا دولت در

مناقصات مرتبط

18 آذر 15:23
زیرسازی و اسفالت معابر... گروه : راه و ترابری | استان : خراسان رضوي
18 آذر 15:21
بهسازی و اسفالت محور... گروه : راه و ترابری | استان : خوزستان
18 آذر 15:24
بهسازی و اسفالت راه روستائی قلعه... گروه : راه و ترابری | استان : خوزستان
18 آذر 15:24
تعریض و بهسازی ورودی... گروه : راه و ترابری | استان : خوزستان
18 آذر 15:24
بهسازی و اسفالت جاده ماهور... گروه : راه و ترابری | استان : خوزستان
18 آذر 15:14
اجرای گذر خیابان... گروه : راه و ترابری | استان : بوشهر
18 آذر 14:27
اجرای 200/000 مترمربع عملیات خط کشی سطوح پروازی... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
18 آذر 14:16
خرید رنگ سرد و دوجزئی ترافیکی - حرید سازه های پایه تابلوهای راهنمای مسیر T , L شکل و دروازه ای... گروه : راه و ترابری | استان : اصفهان
18 آذر 14:08
تامین کلیه مصالح و اجرای کامل عملیات اسفالت روستای... گروه : راه و ترابری | استان : يزد
18 آذر 14:01
اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی روست... گروه : راه و ترابری | استان : آذربايجان شرقي
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه