تهیه و نصب تابلو ورودی و تعویض پنجره ها و... ساختمان ایستگاه...

گروه: ابنیه و ساختمان - خرید کالا - درب و پنجره
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری اصفهان - اصفهان
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/9/15
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

تهیه و نصب تابلو ورودی و تعویض پنجره ها و... ساختمان ایستگاه

مناقصات مرتبط

4 شهریور 08:07
اجراز فاز یک مجموعه باغ ایرانی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : يزد
4 شهریور 08:09
بهسازی و نوسازی و مرمت تاحر سرای حاج مهدی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : مركزي
4 شهریور 08:10
تهیه اجرای خدمات ساختمانی عمومی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : هرمزگان
4 شهریور 08:02
پروژه خاکبرداری سایت 40 هکتاری... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : لرستان
4 شهریور 08:04
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 5... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : کرمان
4 شهریور 08:04
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : کرمان
4 شهریور 08:05
واگذری تخریب و بازسازی جداول فرسوده معابر شهری... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : قزوين
4 شهریور 07:47
احداث 2 باب سوله و ساخت و نصب قفسه در سوله ها جهت نگهداری... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
4 شهریور 07:46
پروژه احداث ساختمان اداری... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
4 شهریور 08:07
تکمیل پروژه بهسازی و افزایش ظرفیت 1 باب سوله... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : البرز
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه