تهیه و نصب تابلو ورودی و تعویض پنجره ها و... ساختمان ایستگاه...

گروه: ابنیه و ساختمان - خرید کالا - درب و پنجره
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری اصفهان - اصفهان
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/9/15
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

تهیه و نصب تابلو ورودی و تعویض پنجره ها و... ساختمان ایستگاه

مناقصات مرتبط

22 آذر 08:12
پروژه احداث فضای سبز ایلند وسط... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خوزستان
22 آذر 07:46
احداث نیمه دوم استخر... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
22 آذر 06:51
پروژه زیرسازی و اسفالت دارای قیر رایگان... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : مركزي
22 آذر 06:36
واگذاری پروژه های عمرانی :تهیه بارگیری حمل و اجرای اسفالت... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خراسان رضوي
22 آذر 08:16
احداث ساختمان مدیریت بحران شهرستان... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خوزستان
22 آذر 08:09
ایجاد و توسعه فضای سبز شهر... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خوزستان
22 آذر 08:13
حذف دیوار بین گالری 179 و 16-20 و اتصال کف و سقف... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خوزستان
22 آذر 08:02
دیوارکشی با بلوک جهت محصورکردن غرفه های شهرک ضایعات فروشان... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : مركزي
22 آذر 08:01
بکارگیری پیمانکار جهت انجام کارهای عمرانی ناحیه 1... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : مازندران
22 آذر 08:01
به کارگیری پیمانکار جهت انجام کارهای عمرانی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : مازندران
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه