عملیات زیرسازی اتصال فردوس به شبکه راه اهن...

گروه: راه و ترابری - پیمانکاری - احداث راه آهن
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری خراسان رضوي - مشهد
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/8/19
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

عملیات زیرسازی اتصال فردوس به شبکه راه اهن

مناقصات مرتبط

20 آذر 13:53
خرید لوازم راه اهن سیلو... گروه : راه و ترابری | استان : اصفهان
20 آذر 13:48
اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر رزن جدول کانیو کتابی و نهری با جدول پرسی... گروه : راه و ترابری | استان : همدان
20 آذر 13:34
خرید و اجرای اسفالت ریزی معابر سطح شهر... گروه : راه و ترابری | استان : همدان
20 آذر 13:21
اجرای کانال جدول کانیو و کانال سیل بند... گروه : راه و ترابری | استان : گلستان
20 آذر 13:16
تهیه مصالح و احداث کامل سفت کاری نازک کاری و محوطه دارالقران... گروه : راه و ترابری | استان : اصفهان
20 آذر 13:14
روکش اسفالت... گروه : راه و ترابری | استان : بوشهر
20 آذر 12:49
تهیه ساخت رنگ امیزی و نصب هندریل به مقدار... گروه : راه و ترابری | استان : فارس
20 آذر 12:45
عملیات اجرایی پیاده روسازی خیابان... گروه : راه و ترابری | استان : فارس
20 آذر 13:58
بازسازی و احداث ابنماهای محور روستایی... گروه : راه و ترابری | استان : کرمان
20 آذر 14:05
نظارت بر اجرای پروژه اماده سازی... گروه : راه و ترابری | استان : کرمان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه