عملیات ساخت گالری بریج هنگام...

گروه: راه و ترابری - پیمانکاری - عملیات خاکی ، شن ریزی و تسطیح اراضی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری خوزستان - اهواز
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/8/13
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

عملیات ساخت گالری بریج هنگام

مناقصات مرتبط

5 فروردین 17:50
برقراری گشت ایمنی راه و حریم در حوزه راه های استحفاظی... گروه : راه و ترابری | استان : خوزستان
5 فروردین 17:52
گشت راهداری راه های اصلی و روستایی حوزه... گروه : راه و ترابری | استان : خوزستان
5 فروردین 17:48
برقراری گشت ایمنی راه و حریم حوزه راه های اصلی و روستایی... گروه : راه و ترابری | استان : خوزستان
5 فروردین 17:45
انجام عملیات اضطراری و راهداری محورهای... گروه : راه و ترابری | استان : خراسان شمالي
29 اسفند 11:30
تامین کلیه مصالح و اجرای کامل عملیات محوطه سازی روستای... گروه : راه و ترابری | استان : يزد
29 اسفند 11:18
زیر سازی و اسفالت راه روستایی روستهای فاقد... گروه : راه و ترابری | استان : کرمان
29 اسفند 11:17
تکمیل عملیات اماده سازی معابر اراضی هفت هکتاری... گروه : راه و ترابری | استان : کرمان
29 اسفند 11:07
عملیات زیرسازی و روسازی محورهای روستایی... گروه : راه و ترابری | استان : همدان
29 اسفند 11:06
عملیات زیرسازی و روسازی محورهای روستایی شهرستان... گروه : راه و ترابری | استان : همدان
29 اسفند 11:05
عملیات زیرسازی و روسازی محورهای روستایی... گروه : راه و ترابری | استان : همدان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه