اجرای لکه گیری ، اسفالت گرم اسفالت حفاظتی ماسه اسفالت فوگسیل RCC و بازیافت در محورهای شمال غربی استان...

گروه: راه و ترابری - پیمانکاری - مناقصه های برآورد بالا(بیش از 5 میلیارد تومان)
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری کرمانشاه - كرمانشاه
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/8/15
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

اجرای لکه گیری ، اسفالت گرم اسفالت حفاظتی ماسه اسفالت فوگسیل RCC و بازیافت در محورهای شمال غربی استان

مناقصات مرتبط

27 دی 14:28
هدایت ابهای سطحی شهرک صنعتی... گروه : راه و ترابری | استان : مازندران
27 دی 14:20
واگذاری پروژه ها در 5 ردیف شامل :1- تهیه تابلوی اخطاری انتظامی و مسیر نما و نصب در راههای حوزه... گروه : راه و ترابری | استان : قم
27 دی 14:20
واگذاری پروژه ها در 5 ردیف شامل :1- تهیه تابلوی اخطاری انتظامی و مسیر نما و نصب در راههای حوزه... گروه : راه و ترابری | استان : قم
27 دی 14:20
واگذاری پروژه ها در 5 ردیف شامل :1- تهیه تابلوی اخطاری انتظامی و مسیر نما و نصب در راههای حوزه... گروه : راه و ترابری | استان : قم
27 دی 14:28
روکش اسفالت معابر شهرک صنعتی... گروه : راه و ترابری | استان : مازندران
27 دی 14:18
لکه گیری و روکش اسفالت محورهای 3راهی... گروه : راه و ترابری | استان : خوزستان
27 دی 14:19
خرید تا را ه اندازی و پشتیبانی و نگهداری از سامانه تخلفات محور... گروه : راه و ترابری | استان : خوزستان
27 دی 14:13
احداث کنارگذر پل... گروه : راه و ترابری | استان : خوزستان
27 دی 14:15
لکه گیری و روکش اسفالت... گروه : راه و ترابری | استان : خوزستان
27 دی 14:13
تعمیرات پلهای محور... گروه : راه و ترابری | استان : خوزستان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه