بهره برداری تعمیر و نگهداری و تکمیل تاسیسات ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال و شبکه توزیع اب...

گروه: آب - پیمانکاری - بهربرداری و نگهداری و حفاظت از تاسیسات آب و فاضلاب
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری يزد - يزد
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/8/15
  • سایر ارزیابی کیفیت

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

بهره برداری تعمیر و نگهداری و تکمیل تاسیسات ایستگاههای پمپاژ  و خطوط انتقال و شبکه توزیع اب

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه