انجام عملیات بوجاری شامل دستگاه بوجاری عملیات سم زنی کیسه گیری...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - پیمانکاری - فعالیتهای کاشت داشت و برداشت
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری گيلان - رشت
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/8/15
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

انجام عملیات بوجاری شامل دستگاه بوجاری عملیات سم زنی کیسه گیری

مناقصات مرتبط

27 دی 07:44
زهکشی و فضای سبز و خاکبرداری و خاکریزی و جدول و کفپوش گذاری و لوله گذاری و ابیاری و عملیات سنگو سیمان... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خوزستان
27 دی 06:55
عملیات ذخیره نزولات همراه با بذر پاشی نهالکاری وحفاظت و قرق حوزه... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خوزستان
27 دی 06:53
خرید 6 نوع نهال سوزنی برگ و پهن برگ جنگلی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : گيلان
26 دی 20:39
خرید 100 تا 300 اصله نهال عناب (پاجوش دو ساله )... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان جنوبي
26 دی 20:24
غنی سازی جنگل با بذر در منطقه... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان شمالي
26 دی 20:24
مساعدت در احداث باغ متراکم تولید محصولات... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
26 دی 20:24
خرید خدمات کارشناسی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
26 دی 20:14
پروژه مبارزه با افات همگانی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : تهران
26 دی 20:15
پروژه احیاء سوخته جنگلکاری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : تهران
26 دی 20:17
پروژه مبارزه با افات همگانی-... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : تهران
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه