تامین مدرس دوره های اموزشی...

گروه: مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی - آموزش ، پژوهش و تحقیق
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری مركزي - اراك
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/8/14
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

تامین مدرس دوره های اموزشی

مناقصات مرتبط

26 آبان 17:03
بیمه تکمیل درمان ایثارگران... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : فارس
26 آبان 13:49
پوشش بیمه ای تاسیسات و ساختمان های شهرکها و نواحی صنعتی... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : کهگیلویه و بویراحمد
26 آبان 13:04
خدمات بیمه تکمیلی کارکنان... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : فارس
26 آبان 12:43
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای ثبت احوال 31 دستگاه... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : خوزستان
26 آبان 12:13
قرار داد طرح پژوهشی سیاست گذاری اجتماعی در حوزه زنان سر پرست... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : تهران
26 آبان 10:12
بیمه درمان تکمیلی گروهی 80 نفر از کارکنان ایثارگر و افراد تحت تکفل... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : اردبيل
24 آبان 13:49
بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : گيلان
24 آبان 13:46
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : خوزستان
24 آبان 13:19
بیمه درمان تکمیلی کارکنان ایثارگر... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : اردبيل
24 آبان 12:57
بیمه اتش سوزی زلزله سیل اتش نشان و جهت ساختمان... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : قزوين
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه