تامین مدرس دوره های اموزشی...

گروه: مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی - آموزش ، پژوهش و تحقیق
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری مركزي - اراك
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/8/14
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

تامین مدرس دوره های اموزشی

مناقصات مرتبط

2 بهمن 15:35
ترویج توسعه صنایع دستی... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : کرمان
2 بهمن 14:00
واگذاری امور پرسشگری و ازمایشگاهی و فالواپ جمعیتهای تحت پوشش کوهورتهای پزشین و جوانان و تولد در دانشگاه و تکمیل پرسشنامه... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : مازندران
2 بهمن 13:36
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای اداری... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : زنجان
2 بهمن 13:25
بیمه نامه بدنه 10 دستگاه انواع ماشین الات... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : خراسان رضوي
2 بهمن 13:28
انجام امور حقوقی و نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های ابخیزداری... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : خراسان رضوي
2 بهمن 13:14
شبیه ساز بازار برق 50 نفر 30 ساعت... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : تهران
2 بهمن 13:14
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی کد دوره 2336 تعداد 60 نفر 36 ساعت... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : تهران
2 بهمن 11:45
شفاف سازی مطالبات شهرداری... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : خوزستان
2 بهمن 06:44
بیمه ثالث و بدنه خودرو... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : کرمانشاه
1 بهمن 20:39
حسابرسی درمانگاه و داروخانه... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : زنجان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه