تامین مدرس دوره های اموزشی...

گروه: مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی - آموزش ، پژوهش و تحقیق -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری مركزي - اراك
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/8/14
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

تامین مدرس دوره های اموزشی

مناقصات مرتبط

30 فروردین 08:55
راهکارهای عملیاتی کارافرینی و اشتغال دانش بنیان موضوع گردشگری نوین بانوان... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : سمنان
30 فروردین 08:55
راهکارهای کمی کیفی توسعه اقتصاد گردشگری و اشتغالزایی روستایی... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : سمنان
30 فروردین 08:57
فرایند پذیرش گردشگر و زوار... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : سمنان
30 فروردین 08:58
تبیین نقش کویر در توسعه گردشگری روستایی -... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : سمنان
29 فروردین 19:50
بیمه مسئولیت مدنی در قبال استفاده کنندگان از مجموعه های ورزشی - بیمه حوادث... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : البرز
29 فروردین 19:01
اجرای خدمات اموزشی... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : قم
29 فروردین 13:34
سایت الگویی تعداد 2 - کانون یادگیری... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : کردستان
29 فروردین 13:22
اجرای طرح پژوهشی محاسبه و تحلیل خط فقر... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : هرمزگان
29 فروردین 12:36
بیمه اتش سوزی تمام ساختمانها و اموال اداره کل... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : خراسان شمالي
29 فروردین 12:18
واگذاری انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در... گروه : مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی | استان : فارس
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه