خرید اقلام پروژه ابرسانی از کانال...

گروه: آب - خرید کالا - تجهیزات آبیاری و زهکشی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری تهران - تهران
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/8/13
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید اقلام پروژه ابرسانی از کانال

مناقصات مرتبط

30 فروردین 09:06
اجرای سنگ مالون جهت تغذیه مصنوعی... گروه : آب | استان : فارس
29 فروردین 19:55
اجرای کانال ذوزنقه 1700 متر و لوله گذاری چاه... گروه : آب | استان : خراسان رضوي
29 فروردین 19:37
عملیات تهیه بارگیری حمل نصب تست و راه اندازی دستگاه الکترولیز نمک طعام دستگاه aoa... گروه : آب | استان : هرمزگان
29 فروردین 18:35
اجرای سامانه زهکشی اراضی الویت دار استان و اببندانهای مرتبط 30000 هکتار... گروه : آب | استان : گلستان
29 فروردین 18:33
اجرای پروژه خطوط و ابنیه و تجهیزات شبک... گروه : آب | استان : کرمانشاه
29 فروردین 18:32
بازسازی و بهسازی ابنیه ایستگاه پمپاژ و دیوار محوطه... گروه : آب | استان : کرمانشاه
29 فروردین 18:32
بازسازی بخشی از اسیبهای زلزله در سد و شبکه... گروه : آب | استان : کرمانشاه
29 فروردین 18:33
پایدارسازی ترانشه های کانال اصلی و ایستگاهاس پمپاژ و کارهای باقیمانده اراضی شبکه ساحل چپ پایاب سد... گروه : آب | استان : کرمانشاه
29 فروردین 18:33
اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه توزیع و استاندارد سازی... گروه : آب | استان : کرمانشاه
29 فروردین 18:29
سامانه تصفیه اب... گروه : آب | استان : کرمان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه